|   print

Ontwerp basisdocument koper
[ Integrated criteria document copper ]
 
Slooff W, Cleven RFMJ, Janus JA, Ros JPM, van Aalst RM, Beugelink GP, Boumans LJM, Eerens HC, van Gestel CAM, Matthijsen AJCM, van de Meent D, van der Meulen A, Staps JJM, van de Woerd KJ

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 758474003
download pdf (11807Kb)  
Bij dit rapport behoort een bijlage onder hetzelfde nummer getiteld. Integrated criteria document copper, effects. De engelse versie van dit rapport heeft nummer 758474009  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over koper inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de reisico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-10-31 )