|   print

[  ]
 
Ros JPM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het gebruik van aangroeiwerende verven voor schepen leidt tot Cu-emissies. Bij werven is dat voornamelijk het gevolg van stralen en spuiten van verflagen. Voor 1985 is dit geschat op 32 ton. Er resulteert onder meer sterk verontreinigde baggerspecie. Modelberekeningen laten zien, dat vergaande dokvloerdiscipline slechts tot beperkte verbetering van de kwaliteit leidt. De werking van de verf berust op uitloging. Geschat is, dat in de Rotterdamse haven in 1985 10 ton Cu in uitgeloogd en bij de werven 8 ton. De totale Cu-belasting ten gevolge van de behandeling van kleine schepen (plezierjachten) wordt geschat op 25 ton per jaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )