|   print

Basisdocument Fluoriden
[ Criteria Document Fluorides ]
 
Slooff W, Eerens HC, Janus JA, Ros JPM, Janssen PJCM, Knaap AGAC, Lagas P, Matthijsen AJCM, Reijnders HFR, Struijs J, van de Wiel HJ, Anzion CJM, van der Eerden LJM, Duiser JA, Hollander JCT, de Jong P, van der Woerd KF

294 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 758474005
download pdf (9418Kb)  
De engelse versie van dit rapport is verschenen onder nummer 758474010. Bij dit rapport behoort een appendix getiteld: "Integrated Criteria Document Florides Effects", met nummer 758474010. (Republication of Addendum report no. 758474005, november 1988).  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep fluoriden ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-11-30 )