|   print

Basisdocument PAK
[ Criteria document PAH ]
 
Slooff W, Matthijsen AJCM, Montizaan GK, Ros JPM, van den Berg R, Eerens HC, Goewie CE, Janus JA, Kramers PGN, van de Meent D, Posthumus R, Schokkin GJH, Wegman RCC, Vaessen HAMG, Wammes JIJ, Bral EAMA, Compaan H, Duiser JA, Duyzer JH, Eggels PG, Huldy HJ, van der Most PFJ, Mulders EJ, Rodenburg LJM, Roemer MGM, Schouten A, Thijsse TR, Tielrooy JA, van der Woerd KF

213 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 758474007
download pdf (12769Kb)  
Bij dit rapport behoort een Appendix onder hetzelfde nummer getiteld: Integrated criteria document Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH): Effects of 10 selected compounds.    <A HREF="http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758474007A.pdf" target="append">Ga naar Bijlage (pdf 7810 kb)</a>    Engelse versie van dit rapport is verschenen onder nummer 758474011  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep PAK ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-03-31 )