|   print

Integrated Criteria Document Copper
[ Basisdocument Koper ]
 
Slooff W, Cleven RFMJ, Janus JA, Ros JPM, van Aalst RM, Beugelink GP, Boumans LJM, Canton JH, Eerens HC, van Gestel CAM, Heijna-Merkus E, Matthijsen AJCM, van de Meent D, van der Meulen A, Staps JJ, van der Woerd KF

255 p in English   1989

RIVM Rapport 758474009
download pdf (5062Kb)  
Dit document betreft de engelse vertaling van Basisdocument Koper, nr. 758474003, oktober 1987. Bij dit rapport behoort een bijlage, getiteld Integrated Criteria Document Copper Effects, met nummer 758474009  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep koper ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-06-30 )