|   print

Integrated Criteria Document PAH's
[ Basisdocument PAK ]
 
Sloof W, Matthijsen AJCM, Montizaan GK, Ros JPM, van den Berg R, Eerens HC, Goewie CE, Kramers PGN, van de Meent D, Posthumus R, Schokkin GJH, Wegman RCC, Vaessen HAMG, Wammes JIJ, Bral EAMA, Compaan H, Duiser JA, Duyzer JH, Eggels PG, Huldy HJ, van der Most PFJ, Mulders EJ, Rodenburg LJM, Roemer MGM, Schouten A, Thijsse TR, Tielrooy JA, van der Woerd KF

405 p in English   1989

RIVM Rapport 758474011
download pdf (17895Kb)  
Dit rapport vormt de Engelse editie van 758474007. Bij dit rapport behoort een Addendum getiteld: Integrated Criteria Documents PAH Effects of 10 selected Compound's (Republication of Addendum to report no 758474007, march 1989)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep PAK ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-11-30 )