|   print

Ontwerp-basisdocument cadmium
[ Integrated criteria document cadmium ]
 
Ros JPM, Slooff W, de Boer KF, Canton JH, van Gestel CAM, van der Heijden CA, Heijna-Merkus E, Janus JA, Knaap AGAC, Knoop J, Krajnc EI, van Leeuwen FXR, Loch JPG, van der Meulen A, Minderhoud A, Ros JPM, van de Wiel HJ, Besemer AC, Blokzijl PJ, Huldy HJ, Huijgen C, van der Most PFJ, Mulder HCM, Sinkeldam EJ, Vink GJ, de Vrijer FL

- p in Dutch   1987

RIVM Rapport 758476002
De engelse versie van dit rapport is verschenen onder nummer 758476004. Bij dit rapport hoort een appendix met hetzelfde rapportnummer 758476002.  

Toon Nederlands

English Abstract
-

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over cadmium inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties voor de mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderszijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen m.b.t. reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-07-15 )