|   print

Integrated Criteria Document Benzene
[ Benzeen Basisdocument ]
 
Slooff W, Bresser AHM, Canton JH, Knaap AGAC, Knoop J, Kool HJ, Maas RJM, Minderhoud A, van Noort PCM, Ros JPM, Struijs J, van de Wiel HJ, Besemer AC, Blokzijl PJ, van Gemert Lj, Huldy HJ, Huijgen C, van der Most PFJ, Mulder HCM, Vink GJ, de Vrijer F, Woutersen RA

143 p in English   1988

RIVM Rapport 758476003
Betreft de engelse editie van rapport nr. 758476001 Bij dit rapport behoort een Appendix getiteld: "Integrated Criteria Document Benzene Effects" met rapportnummer 758476003  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof benzeen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-02-29 )