|   print

Basisdocument Chroom
[ Integrated Criteria Document on Chromium ]
 
Slooff W, Cleven RFMJ, Janus JA, van der Poel P, van Beelen P, Boumans LJM, Canton JH, Eerens HC, Krajnc EI, de Leeuw FAAM, Matthijsen AJCM, van de Meent D, van der Meulen A, Mohn GR, Wijland GC, de Bruijn PJ, van Keulen A, Verburgh JJ, van der Woerd KF

255 p in Dutch   1990

RIVM Rapport 758701001
download pdf (5107Kb)  
Bij dit rapport behoort een appendix onder hetzelfde nummer getiteld: "Integrated Criteria document Chromium: Effects" Auteurs: Janus JA; Krajnc EJ  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof chroom ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-09-30 )