|   print

Gezondheidseffecten en milieufactoren, een uitgebreide editie van hoofdstuk 9: "Effecten op de volksgezondheid", uit het RIVM-rapport "Zorgen voor Morgen"
[ Health effects and environmental factors ]
 
Kramers PGN, de Groot G, Hoogenveen RT, van Knapen F, Krajnc EI, Lebret E, Rombout PJA, Slaper H, Speijers GJA, Theelen RMC, Wijga AH

89 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 758704001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is een uitgebreide versie van hoofdstuk 9 uit "Zorgen voor Morgen": "Effecten op de volksgezondheid". Het behandelt de complexe relatie tussen de kwaliteit van het milieu en de gezondheid van de mens. Meer in het bijzonder zijn de gezondheidseffecten van een aantal urgente milieuproblemen besproken, te weten: - nitraat, dioxinen, cadmium, luchtverontreiniging binnenshuis en buitenshuis, bestrijdingsmiddelen, UV-straling, ioniserende straling, stank- en geluidshinder. Tevens zijn mogelijke effecten van milieuveranderingen op de verspreiding van infectieziekten besproken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-06-30 )