|   print

[  ]
 
Olsthoorn TN

24 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beleidsrelevante, geintegreerde overzichtsmodellen van het milieu zijn van belang voor de vereiste slagvaardigheid bij het onderzoek naar de beantwoording van acute milieuvraagstukken, het benodigde inzicht in de samenhang tussen thema's en compartimenten en de relaties tussen milieu en maatschappelijke sectoren c.q. doelgroepen. Beperking tot hoofdlijnen is essentieel in verband met de inzichtelijkheid, flexibiliteit en beheersbaarheid van zulke samengestelde modellen. Interactieve modelsessies waarbij beleidsmensen en onderzoekers gezamenlijk scenario's bewerken versterkt de relatie tussen beleid en onderzoek en vergroot het inzicht in de samenhangen aan beide kanten. Deze modellen vormen tevens een goede aanvulling op de bestaande compartimentele modellen. Het alternatief van overzichtsmodellen, n.l. een uitgebreid en gedetailleerd totaal-model van het milieu, is door zijn complexiteit, hoge kosten, geringe bruikbaarheid en benodigde realisatietijd tot mislukken gedoemd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-10-31 )