|   print

[  ]
 
Slooff W ; Cleven RFMJ ; Janus JA ; Ros JPM

28 p in Dutch   1989

Betreft de engelse editie van 758904001

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit scopingsrapport vormt een onderdeel van de voorbereiding tot het opstellen van het basisdocument zink. Het doel van dit rapport is het algemene kennisniveau van de deelnemers aan de scopingsbijeenkomst aangaande zink op eenzelfde peil te brengen en disucussie- en beslispunten inzake de inhoud van het basisdocument aan te dragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-06-30 )