|   print

[  ]
 
Jansen AGN ; Lettinga G ; Moeliono J

21 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS voert RIVM, i.s.m. LU Wageningen/Vakgroep Waterzuivering c.q. het Borromeus Ziekenhuis te Bandung, sedert medio 1984 onderzoek uit naar de on-site anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater. Tijdens de verslagperiode (Jan. - Sept. 1987) heeft voortgezet onderzoek plaatsgevonden aan 2 reactoren (860 ltr) op de locaties Cimindi en Institut Pasteur te Bandung. De verwachtingen t.a.v. de toepassing van deze technologie in de praktijk zijn optimistich. Na beeindiging van dit project per 1 mei 1988 zal door het Institut Technologi Bandung (ITB) voortgezet onderzoek naar deze kleine UASB reactoren worden uitgevoerd. Een toegepast onderzoek aan grotere UASB reactoren (gerioleerd huishoudelijk afvalwater) is inmiddels voorgesteld voor Nederlandse/Wereldbank co-financiering.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-03-31 )