|   print

Mathematical modelling of the behaviour of chemicals in the environment
[ Mathematische modellering van het gedrag van stoffen in het milieu ]
 
Singh KP, den Hollander HA, van de Meent D

134 p in English   1989

RIVM Rapport 768803003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden twee multicompartimentale modellen, SIMPLESINGH en SIMPLERIVER, beschreven. SIMPLESINGH kent in totaal 14 compartimenten, waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. SIMPLERIVER bestaat uit 20 boxen ; zes watercompartimenten, met daarin elk een gesuspendeerd materiaal- en een sedimentcompartiment, een luchtcompartiment en een bodemcompartiment. In beide modellen worden blootstellingsconcentraties geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia en omzetting in de verschillende compartimenten. Het model SIMPLESINGH kan naar keuze worden gebruikt voor het schatten van de op termijn te verwachten concentraties (steady-state berekening), of voor het simuleren van de ontwikkeling van de concentraties in de tijd (quasi-dynamische berekening). Beide modellen zijn spread-sheet georienteerd ; in de quasi-dynamische uitvoering van SIMPLESINGH wordt gebruik gemaakt van het numerieke integratieprogramma FAME. De schattingen die verkregen worden met de ontwikkelde modellen zijn in overeenstemming gevonden met die van het basismodel SIMPLESAL.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-05-31 )