|   print

[  ]
 
Wilde PGM de , Anthonissen IH , Beek AIM van de , Keijzer J

89 p in Dutch   1996

download pdf (3612Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The lack of landfill capacity for waste in the Netherlands has prompted a Dutch government policy strongly recommending the re-use of (bulky) waste in building and road construction works. To minimize pollution, secondary raw materials have to meet the standards for inorganic leaching and organic composition as set down in the General Administrative Order on Construction Materials (Soil and Surface Waters Protection) in the Netherlands. The RIVM has investigated the impact this Administrative Order will have on the applicability of potential secondary raw materials and products manufactured from these materials. The granular waste materials studied consist of various types of demolition wastes, bottom ash from municipal waste incinerators and powdered coal-fired power installations, phosphorus slag, steel slag, polluted dredging sludge, jet grit, different kinds of casting sand, mining stone and iron-containing sludge from drinking-water purification. Products studied were various types of cement concrete, asphalt cement and road-base materials. Whenever possible three or even more samples of the same waste were taken at different locations. The chemical composition and leaching behaviour were measured after pretreatment of the samples, the latter according to the standard leaching tests for the Netherlands, i.e. a column test for the granulates and a diffusion test for the products. When compared with the standards of the Order, the results for the granulate samples showed inconsistency in leaching and composition behaviour, i.e. some of the samples met the standards of the Order and so can be suitably applied as building materials, while others of the same granulate did not and so cannot be applied. The products showed fairly good consistency in their composition and leaching behaviour. With a few exceptions, all products from wastes were found suitable for application.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het programma 'Afzet Afvalstoffen als Secundaire grondstof' is de kwaliteit van de in kwantitatief opzicht belangrijkste secundaire grondstofstromen die momenteel in de markt worden afgezet gemonitord. Doel van dit onderzoek is het creeren van een betrouwbaar gegevensbestand over de kwaliteit van granulaire afvalstoffen en hun (potentiele) toepassingen. In dit onderzoek is aan de hand van de organische samenstelling en de uitloging de milieuhygienische kwaliteit van een aantal niet-vormgegeven - en vormgegeven secundaire bouwstoffen beschreven en een lijst met kritische stoffen opgesteld. De uitloging van de niet-vormgegeven bouwstoffen is bepaald met behulp van de kolomproef en de uitloging van de vormgegeven bouwstoffen met behulp van de diffusieproef. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voor betonKORRELMIX, poederkoolbodemas, gewassen mijnsteen, cementgebonden vormzand en zeer open asfaltbeton alle bemonsterde partijen in categorie 1 toepasbaar zijn en dus open mogen worden toegepast. Voor AVI-bodemas, gereinigd straalgrit, baggerspecie, kleigebonden vormzand en ijzerhoudend oppervlaktewaterslib blijkt daarentegen geen van de bemonsterde partijen toepasbaar te zijn. Bij de overige onderzochte niet-vormgegeven bouwstoffen is de indeling van de bemonsterde partijen naar toepassingscategorie minder eenduidig. De partijen zijn verdeeld over de categorieen 1, 2 en 'niet toepasbaar'. Bij de vormgegeven bouwstoffen zijn negen van de dertien onderzochte materialen bestempeld als een categorie 1A of 2/1B bouwstof. Dit geldt met name voor beton met betongranulaat (1A), hydraulisch mengKORRELMIX (2/1B), beton met gesinterde poederkoolvliegas (1A), betonmortel met hoogovencement (1A), betonmortel met vliegascement (1A), LD-staalslak stortsteen (1A en 2/1B), de asfaltbeton met de vulstof 1 en 2 (1A) en steenslagasfaltbeton (1A). Bij de overige vormgegeven bouwstoffen zijn de partijen verdeeld over de categorieen 1A, 2/1B en niet toepasbaar. Het betreft zandcementstabilisatie, asfaltbeton met asfaltKORRELMIX en breekasfaltcement met asfaltKORRELMIX.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-10-31 )