|   print

Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Appendix A, B en C
[ [Environmental quality of primary and secondary building materials in relation to re-use, soil protection and surface waters protection. Appendix A, B en C] ]
 
Aalbers TG, de Wilde PGM, Rood GA, Vermij PHM, Saft RJ, van de Beek AIM, Broekman MH, Masereeuw P, Kamphuis C, Dekker PM, Valentijn EA

81 p in Dutch   1993

RIVM Rapport 771402006
download pdf (2696Kb)  
Tevens RIZA rapportnr. 93.042.  

Toon Nederlands

English Abstract
This report supports the General Administrative Order on Building Materials (Soil- and Surface Waters Protection). The report supplies information on: - The quantification of the standard values for the application of building materials. - The environmental quality (characterization) of building materials. - The consequences for use and re-use of building materials.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ter ondersteuning van het Bouwstoffenbesluit (Bodem en Oppervlaktewateren Bescherming) levert dit rapport de volgende informatie: 1) de bepaling van de normwaarden voor het gebruik van bouwmaterialen ; 2) de milieukwaliteit (karakterisering) van de bouwmaterialen ; 3) het resultaat voor het gebruik en het hergebruik van bouwmaterialen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1993-12-31 )