|   print

[  ]
 
Meeder TA , Soczo ER , Ruiter N de

137 p in Dutch   1995

download pdf (9200Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The goal of the study is to adduce well substantiated and arranged information on behalf of a further fill in of the Leidraad Bodembescherming concerning the clean-up of water that is set free at soil remediation. Beside, the results of this study are meant to support the: 1) set up of a General Regulation on cleaning of water that is set free at soil remediation and 2) output of descriptions of clean-up technology for ground water on behalf of the Handbook of Soil Remediation Technology. To reach the fore mentioned goals an evaluation of water clean-up at soil remediation was performed using a database with information on dispensations that have been drawn for water clean-up at soil remediation in 1992. Supplementary to this, Tauw Milieu made a stock-taking of the applicability and costs of available clean-up techniques and to the attainable effluent concentrations by these techniques. This information has been arranged and edited on behalf of the intended goals.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De doelstelling van de studie was om (goed onderbouwde en gestructureerde) informatie aan te dragen ten behoeve van een nadere invulling van de Leidraad Bodembescherming betreffend het onderdeel Reiniging van bij sanering vrijkomend grondwater. Daarnaast zijn de resultaten van deze studie te gebruiken als ondersteuning voor: 1) het opzetten van een Algemene Regeling voor de reiniging van water dat vrijkomt bij bodemsanering en 2) de invulling van het Handboek Bodemsaneringstechnieken, onderdeel Techniekbeschrijvingen grondwaterreiniging. Om de bovengenoemde doelstellingen te kunnen bereiken is een evaluatie van waterreiniging bij bodemsanering uitgevoerd aan de hand van een bestand met gegevens over beschikkingen die in 1992 voor waterzuivering bij bodemsanering zijn afgegeven. Aanvullend is door Tauw Milieu bv een inventarisatie uitgevoerd naar de toepasbaarheid en kosten van beschikbare reinigingstechnieken en naar de met deze technieken haalbare eindconcentraties.In dit RIVM-rapport is deze informatie gestructureerd en bewerkt ten behoeve van de beoogde doelstellingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-31 )