|   print

[  ]
 
Brouwer JGH , Hulskotte JHJ , Annema JA

12 p in Dutch   1995

download pdf (438Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This document on "lighting of fireworks" has been published within the WESP cooperation project within the Working Group on Emissions from Service Industries and Product Use. In this project information has been collected on processes taking place in the target groups: consumers, construction, service industries, environmental cleanup and consulting firms and recreation services in reaching agreement on the data used by various institutes and to providing support to governmental policy on emission reduction. This document contains information on processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology, and standards and permits.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van "het afsteken van vuurwerk". Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de doelgroepen van consumenten, bouw, handel en dienstverlening om tot overeenstemming te komen over de gegevens die gebruikt worden bij verschillende instituten. Het WESP-document levert informatie ondersteuning voor het regeringsbeleid over emissiereductie. Dit document bevat informatie over processen, emissiebronnen, emissies naar lucht en water, afval, emissie factoren, gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, energiebehoud, onderzoek naar schone technologie normstelling en vergunningen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-08-31 )