|   print

[  ]
 
Boonekamp, PGM , Sijm JPM , Wijngaart RA van den

36 p in Dutch   2004

download pdf (573Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Since years the costs of environmental measures have been systematically determined using a prescribed procedure. As a side result of the formulation of target values for sectoral CO2 emissions these costs have been updated, with the emphasis on the environmental costs of savings on fossil energy consumption. First, the principles of calculating costs and cost effectiveness are presented. Then, using a number of data sources on the historic costs of saving measures, the cost effectiveness has been estimated for different sectors and the years 1995 and 2000. The cost effectiveness has also been determined for the period up to 2010, using the results of scenarios with and without policy measures. Finally an analysis is presented of the possibilities to determine more structurally the environmental costs in the field of energy policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De kosteneffectiviteit van subsidieregelingen voor klimaatbeleid blijkt sterk uiteen te lopen. Een evenwichtig afwegingskader, dat aangeeft waarom welke technologie subsidie ontvangt, ontbreekt echter in Nederland. Het Milieu- en Natuurplanbureau pleit voor een transparant kader op basis van het rapport Milieukosten energiemaatregelen 1990 - 2010. Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gezamenlijk opgestelde rapport zijn historische en toekomstige milieukosten van energiemaatregelen ingeschat. Hieruit blijkt dat de milieukosten die de sectoren maken voor het grootste deel worden vergoed door de overheid. De milieukosten blijken in veel gevallen niet met zekerheid vast te stellen vanwege het ontbreken van een adequate registratie van financiele gegevens. Gezien de omvangrijke financiele uitgaven van zowel de sectoren als de overheid is een verbetering gewenst. Verder geeft het rapport een inventarisatie van bestaande informatiebronnen en beschrijft het de berekeningsmethode van de milieukosten van energiemaatregelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-05-27 )