|   print

PIE-EXCEL Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen. Technische beschrijving
[ PIE-EXCEL Platform on Integral Energy and emission surveys ]
 
Gijsen A, van den Wijngaart RA, Daniels BW

49 p in Dutch   2005

RIVM Rapport 773001029
download pdf (422Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  Papieren versie is hierbij vervallen.    English version: MNP report 773001033 2006  

Toon Nederlands

English Abstract
The information system, platform on integral energy and emission surveys (PIE), described here has been developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), and the Netherlands Research Centre of the Netherlands(ECN), two centres in the Netherlands whose activities show a large overlap in the area of energy and emission surveys. The PIE was set up on the one hand to share data common to both centres and, on the other, as a means to respond to policy questions more rapidly, and with more flexibility and insight. Along with the documentation on the history and the purpose of the PIE, an outline of the conceptual model has also been included. This is followed by a discussion of the model's implementation in Excel and the mathematical rules connected with its use. The final chapter discusses plans for PIE application in the near future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het informatiesysteem genaamd Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). Omdat het RIVM en ECN een grote overlap hebben op het terrein van energie en emissies werken zij gezamenlijk aan de ontwikkeling en het gebruik van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen. PIE dient bij te dragen aan enerzijds het vastleggen van gezamenlijke informatie en anderzijds aan flexibeler, sneller en inzichtelijker beantwoorden van beleidsvragen. Dit rapport geeft allereerst een beschrijving van de historie en het doel van PIE. Vervolgens wordt het conceptuele model uitgelegd. De toepassing van het conceptuele model in Excel en de daarmee samenhangende rekenregels worden toegelicht en als laatste wordt afgesloten met een beschrijving van de te nemen vervolgstappen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM ECN
( 2005-09-08 )