|   print

[  ]
 
Annema JA , Brink RMM van den , Geurs KT , Wee GP van , Flikkema H , Waard J van der

70 p in Dutch   1997

download pdf (2719Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Proposals for relatively extreme measures and measuring sets issuing from government departments to reduce CO2-emissions from road transport in the Netherlands were calculated to determine their effects. The main conclusions from this determination have been worked into a survey of which the most important aspects are given: 1) Given the projected CO2-emission from road transport in the Netherlands of 19.5 Mtons (a 10% reduction compared to the 1986 leverl), the calculated 20-25.5 Mtons in 2010 and of 21-29 Mtons in 2020 will exceed the Dutch target. Therefore extreme variants of extra-conventional measures (e.g. higher fuel prices, and lower speeds) will be needed to meet this goal. 2) The measuring set called 'liveable city' (spatial planning, stimulation of electric vehicles) has the potential, albeit long-term, to realise a CO2-emission in 2010 of 27 Mtons and in 2020 of 20.5 Mtons, not far from the Dutch emission target of 19.5 Mtons.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat) heeft voorstellen voor vergaande maatregelen en maatregelpakketten geformuleerd ter reductie van de CO2-emissie van het wegverkeer. De voorstellen zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer doorgerekend op hun effect. Dit document bevat een verantwoording van deze berekeningen en geeft de resultaten. De hoofdconclusies zijn: 1) Wanneer wordt uitgegaan van de 2010-emissiedoelstelling (10% reductie ten opzichte van niveau 1986) laat de verkenning zien dat alleen met de zwaarste varianten van de extra conventionele maatregelen (verhoging brandstofprijzen, CO2-normering, verlaging snelheden) de doelstelling van CO2-emissie voor wegverkeer in zicht komt. 'Extra' betekent extra ten opzichte van het huidige beleid. 2) De verkenning laat zien dat met een vergaand maatregelenpakket in eerste instantie gericht op de stedelijke milieuproblematiek (ruimtelijke ordening, volumebeperking en stimulering elektrische voertuigen e.d.) de doelstelling voor 2010 (19,5 Mton) (nagenoeg) haalbaar lijkt, maar wel op langere termijn (in circa 2020).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-10-31 )