|   print

[  ]
 
Brink RMM van den

57 p in Dutch   1996

download pdf (4072Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report represents an inventory derived from a desk study on particulate emissions from road traffic. These emissions concern exhaust-gas particulate emissions, as well as particulate emissions caused by tyre wear, wear of brake linings and wear of road surface. Another particulate emission source is dust caused by moving traffic. In addition to emission factors also size distribution and chemical composition of road traffic related particulates were investigated. Besides the effect of technical measures like oxidation catalysts and particulate traps were also discussed. From the study it can be concluded that: particulates in exhaust gas are smaller than 1 mum ; cars with diesel engines were found in 1995 to have a 40-times higher particulate emission than cars with petrol engines with three-way catalysts ; oxidation catalysts applied to light-duty diesel engines lead to a 25-70% reduction the particulate emissions ; oxidation catalysts combined with heavy-duty diesel engines can lead to higher particulate emissions caused by the conversion of SO2 to sulphates, with a reduction in the sulphate content of diesel fuel decreasing this phenomenon ; particulate traps mounted on heavy duty engines give an 80% reduction in the particulate emissions ; traffic-related particulate emissions from other sources than exhaust gas also contribute subtantially to particulate emissions from a moving vehicle.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werd aandacht besteed aan deeltjesemissie als gevolg van, door rijdend verkeer, opgewerveld stof. Naast emissiefactoren zijn ook grootteverdeling en chemische samenstelling van door verkeer geemitteerde deeltjes bekeken. De invloed van technische maatregelen als oxidatiekatalysatoren of roetfilters zijn opgenomen. De conclusies die aan de hand van deze inventarisatie kunnen worden getrokken zijn: deeltjes in uitlaatgas zijn kleiner dan 1 mum; personenauto's met dieselmotor hadden in 1995 een 40 maal hogere deeltjesemissie dan personenauto's met een benzinemotor en drieweg-katalysator ; oxidatiekatalysatoren toegepast op lichte dieselvoertuigen leiden tot een 25-70% afname van de deeltjesemissiefactor ; oxidatiekatalysatoren toegepast op zware dieselvoertuigen kunnen tot een toename van de deeltjesemissiefactor leiden als gevolg van de omzetting van het in de motor gevormde SO2 tot sulfaat, een verlaging van het zwavelgehalte van dieselbrandstof verkleint dit fenomeen ; roetfilters toegepast bij zware dieselmotoren leiden tot een 80% reductie van de deeltjesemissie; verkeersgerelateerde deeltjesemissie door andere bronnen dan uitlaatgas dragen substantieel bij aan de deeltjesemissie door een rijdend voertuig.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-10-31 )