|   print

[  ]
 
Geurs KT ; Brink RMM van den ; Annema JA ; Wee GP van

340 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The Fourth Dutch National Environmental Outlook (NEO4) of the National Institute of Public Health and the Environment, published in July 1997, describes possible future developments in the traffic and transport sector in the Netherlands for the 1995-2020 period and evaluates present Dutch policies. NEO4 also offers possible solutions for expected environmental problems. This report functions as the background document for the traffic and transport sector. With a view to present Dutch policies, the main conclusions drawn from the Outlook are that: (i) the policy targets for car and lorry use for 2010 will not be met, (ii) the target for CO2 emissions from road transport for 2010 will not be met, (iii) the NOx emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not , (iv) the VOC emission target for cars for 2010 will be met, but for trucks it will not, (v) the noise targets for road transport or for civil aviation for 2010 will not be met. Even if several additional policy measures are assumed, as indicated under possible solutions, the conclusion is that it will be very difficult to meet the CO2 target for road transport and the NOx target for trucks.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft achtergronddocument voor verkeer en vervoer bij de Nationale Milieuverkenning 4 (MV4), waarin verwachte toekomstige ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer voor de periode 1995-2020 worden beschreven, uitgaande van de drie nieuwe lange-termijn scenario's van het Centraal Planbureau en het huidige vastgestelde beleid. Verder worden mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor verwachte milieuknelpunten. Het rapport beoogt primair een verantwoording te geven van wat in de MV4 over de sector verkeer en vervoer is geschreven en geeft verder extra categorische informatie over de sector verkeer en vervoer. De belangrijkste conclusies zijn dat met het huidige vastgestelde beleid (a) de beleidsdoelstellingen voor het auto- en vrachtautogebruik voor 2010 niet zullen worden gehaald, (b) de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer voor 2010 niet wordt gehaald, (c) de NOx-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, (d) de VOS-emissiedoelstelling voor personenauto's voor 2010 wel wordt gehaald, maar voor vrachtwagens niet, en (e) de geluidhinderdoelstellingen voor verkeer en luchtvaart voor 2010 niet worden gehaald. Uit de oplossingsrichtingen blijkt dat zelfs als vergaande aanvullende beleidsmaatregelen worden verondersteld, het bijzonder moeilijk zal zijn de CO2-emissiedoelstelling voor wegverkeer en de NOx-doelstelling voor vrachtwagens te halen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-03-31 )