|   print

[  ]
 
Harms LWJ

188 p in Dutch   2000

download pdf (1743Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Vehicle-induced air pollution and traffic noise on a local scale are determined by the volume of road traffic and the spatial distribution of traffic flows. The purpose of this report is to identify the factors of influence on this spatial distribution so as to improve the modelling of local traffic intensities at a national level. In this way, estimates of local traffic-induced environmental problems will be made more reliable in future environmental outlooks. The results of an analysis made in eight Dutch cities underline the importance of infrastructural and geographical factors, such as distinguishing between road types and the location of roads in relation to the city centre. A concentration of traffic flows on the main road types and the location of roads and a shifting of traffic intensities from the city centre to the outskirts were ascertained for 1987-1997. These observed trends are incorporated in a Dutch prognosis model.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De omvang en ruimtelijke verdeling van verkeersstromen zijn van invloed op de lokale luchtverontreiniging en geluidhinder. Doel van dit rapport is identificatie van de factoren die de ruimtelijke verdeling van personen- en goederenverkeersstromen bepalen. Aan de hand daarvan kan het op landelijk schaalniveau modelleren van lokale verkeersintensiteiten worden verbeterd, waardoor de schattingen ten aanzien van de lokale milieu-effecten van verkeer aan betrouwbaarheid winnen. De resultaten van een analyse voor 8 Nederlandse steden wijzen op het belang van infrastructurele en ruimtelijke factoren, zoals het onderscheid naar wegtypen en de situering van wegen ten opzichte van centraal stedelijke gebieden. Voor de periode 1987-1997 is een toenemende bundeling van de verkeersstromen op hoofdwegen, en een verschuiving van de verkeersdrukte van centraal stedelijke gebieden naar de rand van steden waargenomen. Deze trends zijn gebruikt voor de verbetering van een bestaand prognose-model.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-06-19 )