|   print

[  ]
 
Brink RMM van den ; Feimann PFL

54 p in Dutch   2002

download pdf (243Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the Traffic and Transport submodel (PIE-VeV). This submodel is part of a larger model named PIE that integrates energy demand and energy production sectors. The main goal of PIE is to assess the effects on national emissions of changes in the demand for different energy carriers (oil, coal, natural gas, etc.) by different sectors, like traffic and transport. Changes in for example the share of diesel in road traffic will lead to changes in emissions in the sector traffic and transport but also in the fuel production sector. In PIE-VeV the sector transport and transport is divided into passenger transport and freight transport. In PIE-VeV changes in energy demand by the different transport means within passenger or freight transport are 'broke down' into several explanatory factors like 1) increase in transport volume, 2) changes in modal split and occupancy or load factor, 3) changes in energy use per kilometre and 4) changes in engine-efficiency and the distribution of engine types. PIE-VeV can not be used to model transport demand, so it will not replace the existing transport models. With PIE-VeV it is possible to estimate the effects on emissions of changes in several economic parameters in comparison to a reference scenario. Also the effects on emissions of changes in modal split, load factors, energy-efficiency and fuel mix can be assessed using PIE-VeV.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar energiedragers door de verschillende sectoren koppelt aan het aanbod van de energieproductiesector. PIE heeft tot doel de effecten op de nationale emissies van veranderingen in de grootte en de samenstelling van de energievraag door de verschillende sectoren over de gehele energieketen door te kunnen rekenen. PIE-VeV, een onderdeel van PIE, beschouwt veranderingen in het energievraag 'aan de pomp' en de emissies ter plaatse van het vervoermiddel. Veranderingen in de energievraag 'aan de pomp' kunnen het gevolg zijn veel factoren. In PIE-VeV is op basis van de modelstructuur van PIE voor de volgende indeling gekozen: 1) volumegroei = vervoersomvang in reizigerkilometers of tonkilometers, 2) dematerialisatie = veranderingen in de modal split in het personen- of goederenvervoer en veranderingen in de bezetting/belading van vervoermiddelen, 3) besparing = veranderingen in de energiebehoefte van vervoermiddelen (aan de wielen) en 4) aanbod = samenstelling naar motortype-brandstofcombinatie en de omzettingsrendementen daarvan. Veranderingen in emissies zijn het gevolg van veranderingen in energievraag en veranderingen in energiegerelateerde emissiefactoren (g/GJ). In deze emissiefactoren zitten impliciet technische maatregelen aan voertuigen en veranderingen in brandstofkwaliteit besloten. PIE-VeV is geen model dat de absolute vraag naar vervoer in een gegeven scenariocontext kan berekenen en vervangt dus niet de bestaande vervoersmodellen. Met PIE-VeV kunnen wel eerste-ordeschattingen worden gegeven van de effecten op energiegebruik en emissies door de sector verkeer en vervoer van veranderingen ten opzichte van het referentiescenario in enkele economische groeiparameters, modal-shifts in het personen- en goederenvervoer, veranderingen in bezettings- en beladingsgraden, efficientieverbeteringen en verschuivingen in de brandstofmix.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-06-12 )