|   print

[  ]
 
Harms L ; Willigers J

110 p in Dutch   2002

download pdf (4200Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes new developments in transport volumes, and locations of barge and ocean-going ships, on the basis of data sets, the literature and model simulations. Transport volumes of both barge and ocean-going ships, expressed in tonnes, will increase in the next two decades. A shift will occur from bulk goods to containers. Due to a shift to large ships, the increase in the number of shipping movements will be lower than the increase in shipping volume (tonnage). Changes in the type of goods to be transported will result in further concentration on the main rivers and canals. However, because inland harbours and terminals are expected to become more important, secondary rivers and canals will be used. Ocean-going ships will show an increased shift to sailing in the southern part of the Continental Platform compared to the rest of the Platform. Besides, due to a shift of harbour capacity in Rotterdam in the direction of the North Sea, the number of land-inward movements of ocean-going ships will decrease.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport gaat in op de volume- en ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenvaart en de zeescheepvaart. Gebruik is gemaakt van bestaande bronnen (data, literatuur, modelsimulaties). Het geeft de consequenties voor de bestaande RIVM-modellen aan. Uit de studie blijkt dat het vervoerde tonnage van de binnenvaart en de zeescheepvaart de aankomende decennia zal toenemen. Daarbij zal er een verschuiving optreden van bulkgoederen naar containers. Door een verschuiving naar grotere schepen neemt het aantal scheepvaartbewegingen minder toe dan het tonnage. Verder blijkt dat door veranderingen in de te vervoeren goederen er een voortgaande trend is naar concentratie van de binnenvaart op de hoofdvaarwegen c.q., maar dat door de landinwaartse verschuiving van havenfaciliteiten en het ontstaan van zogenoemde inlandterminals het gebruik van secundaire vaarwegen zal toenemen. Voor de zeescheepvaart treedt een relatieve verschuiving op naar het zuidelijk deel van het zogenoemde Continentale Plat. Het aandeel van de Rotterdamse haven binnen het totale Nederlandse zeescheepvaartverkeer zal naar verwachting toenemen. Door een verschuiving van de Rotterdamse havenfaciliteiten richting open zee zal de hoeveelheid landinwaartse scheepvaartbewegingen afnemen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-01-27 )