|   print

'Second opinion' TNO-onderzoek effecten wegverbreding op luchtkwaliteit
[ The TNO investigation on the effects of air quality on a roadway: A second opinion ]
 
van den Brink RMM, Blom WF, Annema JA

27 p in Dutch   2005

download pdf (303Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
In the framework of complying with a request by Rijkswaterstaat (Dutch Directorate General for Public Works and Watermanagement), the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) delivered a second opinion concluding that air quality levels calculated by the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO were underestimated. Air quality values were calculated for the area along the A27 (a Dutch motorway) between the cities of Utrecht and Hilversum. New calculations are required to evaluate to what extent EU air quality standards are exceeded along this motorway.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het MNP heeft een 'second opinion' gegeven op een TNO-onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de A27 tussen Utrecht en Hilversum en de effecten van een plusstrook daarop. Het MNP schat de luchtkwaliteit in het studiegebied, los van de eventuele aanleg van de plusstrook, ongunstiger in dan TNO. De implicaties voor het areaal en aantal adressen waar de EU-grenswaarden wordt overschreden, zijn niet op voorhand verwaarloosbaar. Om de implicaties te kunnen beoordelen is herberekening nodig met het ruimtelijk gedetailleerde TNO-model. De aanleg van de plusstrook heeft geen noemenswaardig effect op de luchtkwaliteit.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-01-01 )