|   print

[  ]
 
Egmond PM van ; Hoogervorst NJP ; Born GJ van den ; Hage B ; Tol S van

82 p in Dutch   2001

download pdf (1181Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents estimated levels of emissions over the period 1997 - 2030 from Dutch agriculture responding to the latest policy proposals to abate the manure problem. These emission estimates were used as input for calculation of environmental quality developments. The results were reported in the fifth National Environmental Outlook 2000-2030, which was published in 2000 and served as the scientific basis for the fourth National Environmental Policy Plan, developed by the Dutch government and published in June 2001. This report describes the method used to estimate farmers' response to the policy proposals, the subsequent impact on animal numbers, manure production, manure application and regional distribution and resulting emissions to soil (of nitrogen and phosphate) and air (of ammonia). Starting in 2002 farmers may only raise animals when they can guarantee the disposal of the expected manure production within the boundaries set by the EU nitrate direc-tive. This can either be done by having sufficient land at one's disposal or by fixing manure disposal contracts with other land owners. The second corner-stone of the manure policy is a set of national emission standards for nitrogen and phosphate, accompanied by levies. Emissions (or losses) are established per farm on a per hectare basis using a bookkeeping system, accounting for all commercial input (except phosphate chemical fertilizers) and output of nutrients.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de emissies van de Nederlandse lanbouw in de periode 1997-2030 worden de schattingen gepresenteerd die worden verwacht bij uitvoering van de meest recente voorstellen voor het mestbeleid. Deze emissieschattingen zijn gebruikt als input voor berekeningen van veranderingen in de milieukwaliteit. De resultaten zijn in 2000 gerapporteerd in de vijfde Nationale Milieuverkenning 2000-2030, welke weer diende als input voor het vierde Nationale Milieubeleidsplan dat in juni 2001 werd gepubliceerd. Er wordt een methode bescreven die is gebruikt om schattingen te maken van de manier waarop boeren zullen reageren op het voorgestelde beleid en de gevolgen daarvan op de omvang van de veestapel, de mestproductie, het gebruik van mest en de regionale verdeling ervan en de daaruit resulterende emissies naar de bodem (van stikstof en fosfaat) en naar de lucht (van ammoniak). Vanaf 2002 mogen veehouders alleen vee houden voor zover kan worden aangetoond dat de verwachte mestproductie kan worden afgezet binnen de gebruiksnormen uit de EU-nitraatrichtlijn. Daartoe moeten veehouders zelf over voldoende grond beschikken of (aanvullend) contracten afsluiten voor de afzet van mest. De tweede hoeksteen van het nieuwe mestbeleid is een stelsel van nationale verliesnormen voor stikstof en fosfaat, aangevuld met regulerende heffingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-03-04 )