|   print

Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof vanuit de landbouw
[ Calculation of particulate matter emissions from agriculture ]
 
Chardon WJ, van der Hoek KW

36 p in Dutch   2002

RIVM rapport 773004014, Alterra rapport 682
download pdf (1100Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
EU standards have been set to regulate levels of particulate matter in ambient air. Particulate matter, defined as particles with an aerodynamic diameter of less than 10 mu m, can cause health problems. Since it is necessary to know how much particulate matter is emitted by the various sources, accurate estimation methods are needed. Uncertainties about the methods prompted the Ministry of Environment to assign Alterra and RIVM the task of improving the inventory of particulate matter emissions originating from agricultural activities. The literature review and ensuing consultation among experts led to the conclusion that animal housing systems were probably the main source of particulate matter emissions. Minor contributions came from application of pesticides and fertilizers, and the delivery of feed concentrates on the farm. Wind-driven erosion from uncultivated arable land is probably also a large emission source, but this type of emission varies within the year and from year to year. Estimating the amount of emission per year is, however, difficult.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De aanwezigheid van fijn stof (deeltjes < 10 mum) in de buitenlucht kan gezondheidsproblemen veroorzaken; om deze reden zijn in EU verband normen voor fijn stof gesteld. Voor het bestrijden van de emissie van fijn stof is het van belang om de omvang van de verschillende bronnen te kennen. Over de emissie vanuit de landbouw bestond een aantal onduidelijkheden. De afdeling Monitoring en Informatiemanagement (Ministerie VROM, DGM, HIM) heeft een opdracht gegeven aan Alterra om in samenwerking met RIVM, de methodiek van emissieschatting te verbeteren. Het project heeft bestaan uit literatuuronderzoek en het bespreken van de problematiek met een aantal terzake deskundigen tijdens een discussiedag. Uit het onderzoek blijkt dat emissie uit stallen waarschijnlijk de grootste bron is van emissie van fijn stof vanuit de landbouw. Daarnaast is er een aantal relatief kleine posten, met als belangrijkste de toediening van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en de aanvoer van krachtvoer op het agrarisch bedrijf. Winderosie is vermoedelijk ook een grote bron, die variabel is in de tijd. De omvang ervan is echter moeilijk te schatten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra
( 2003-04-29 )