|   print

[  ]
 
Wesselink LG , Elzenga HE , Booij H , Peek K , Thomas R , Duvoort GL , Schijndel MW van

83 p in Dutch   2001

Toon Nederlands

English Abstract
This RIVM study presents information on the present and future development of environmental pressure (here emissions) due tot industrial production in the Netherlands. Results were - strongly aggregated - also presented in the 5th Environmental Outlook. We studied developments in production levels, energy use and emissions of Dutch industry and the effect of environmental policy measures, in the period 1980-2020. We used monitoring data for the period 1980-1998 en two scenarios (Global Competition and European Coordination) for the subsequent 1998-2020 period. It is concluded, that future CO2 emissions due to industrial production will continue to increase, that emissions of fluorinated (Kyoto) gasses will strongly decrease and that emissions of NOx, SO2, VOS en fine particles will continue to decrease. Yet, current environmental policy is insufficient to meet national Dutch emission targets of NOx, SO2, VOS in 2010.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een integraal overzicht van alle gegevens, aannames, en modellen die zijn gebruikt door de doelgroep industrie van het Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies (LAE) ten behoeve van de 5e Nationale Milieuverkenning (MV5). Het rapport beschrijft de verwachte ontwikkelingen in milieudruk door de industrie tot 2020 onder invloed van ontwikkelingen in industriele productie, energiegebruik en vastgesteld milieubeleid, in de context van het European Coordination (EC) en het Global Competition (GC) scenario. Emissieprognoses worden afgezet tegen emissietrends in de periode 1980-heden. Daarmee wordt een integraal overzicht gegeven van de belangrijkste determinanten in de ontwikkeling van de milieudruk door de industrie over de periode 1980-2020. Uit de studie volgt, dat bij het vastgestelde milieubeleid het energiegebruik en de CO2 emissie ten gevolge van industriele productie blijft toenemen. Hierbij wordt ook de CO2 emissie die vrijkomt in de energiesector, door energieomzetting ten behoeve van de industrie, toegerekend aan de industrie. De toename van de emissie van het broeikasgas CO2 wordt deels geneutraliseerd door een sterk dalende emissie (-80%) van fluorhoudende broeikasgassen, onder invloed van enkele specifieke bedrijfsmaatregelen. De emissie van NOx, SO2, VOS en fijn stof neemt verder af. De doelstellingen voor NOx, SO2 en VOS emissies voor 2010 blijven echter buiten bereik. Met voorliggend rapport wordt het industrie aandeel in het project MV5 kwaliteitgeborgd afgerond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-03-28 )