|   print

[  ]
 
Schijndel MW van , Duvoort GL , Wesselink LG , Booij H

56 p in Dutch   2001

download pdf (722Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This study evaluates the Dutch industrial environmental policy on emissions of Volatile Organic Substances (VOC) in the last 15 years and provides insight into VOC emissions in the Netherlands in 2010. Up till now, voluntary agreements between public authorities and industrial branches within the framework of the Dutch VOC2000 programme, called KWS2000, have made an important contribution to the VOC policy. Voluntary agreements are concluded to be reasonably successful. The target for reducing industrial VOC emissions by at least 55% between 1981 and 2000 through the implementation of environmental technologies has been reached. Different factors of influence (e.g. policy instruments) on the implementation process were characterised for five important industrial branches. A new expert-support computer model was used as a tool to simulate the implementation of environmental technologies and to provide insight into the basic assumptions and data used. The success of the voluntary agreements was found in the embedding of the agreements in the practice of granting and enforcing permits in combination with the availability and affordability (from a company point of view) of technologies, and the compatibility of these with the existing technological system. Considering the present environmental policy pressure on VOC emission reduction, about 15% emission reduction at the most can be achieved between 2000 and 2010 in the evaluated branches of industry. Intensification of policy pressure could lead to about 30-35% reduction. This intensification is needed to reaching the VOC emission ceiling for the industrial sector in the Netherlands, as agreed in the 4th National Environmental Policy Plan (NMP-4).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze studie evalueert het beleid t.a.v. Vluchtige Organische Stoffen (VOS-beleid) in de industrie over de afgelopen 15 jaar en geeft een doorkijk naar 2010. Centraal in het tot nu toe gevoerde beleid stonden convenanten tussen overheid en bedrijfstakken in het kader van het programma KoolWaterStoffen 2000. We concluderen dat de VOS-convenanten redelijk succesvol zijn. De doelstelling om de industriele VOS-emissies door implementatie van milieutechnieken met minimaal 55% te reduceren tussen 1981 en 2000 is gehaald. Voor 5 belangrijke bedrijfstakken zijn verschillende factoren (waaronder beleidsinstrumenten) in kaart gebracht, die van invloed waren op de implementatie van die technieken. Een hulpmiddel daarbij was een nieuw expertondersteunend computermodel, dat helder en inzichtelijk de simulatie van deze implementatie mogelijk maakte. Succesfactoren waren de aanwezigheid van beschikbare technieken, die bedrijfs-economisch betaalbaar en makkelijk in het productieproces inpasbaar waren, in combinatie met een redelijjke beleidsdruk vanuit de vergunningverlening (uitvoering en handhaving). In 2010 wordt bij de huidige beleidsintensiteit, in de beschouwde sectoren, hooguit 15% emissiereductie ten opzichte van 2000 verwacht. Bij intensivering van de beleidsdruk kan een reductie van circa 30-35% bereikt worden. Een dergelijke intensivering is nodig indien de industriele sectoren evenredig bij gaan dragen aan het behalen van het in NMP-4 vastgestelde emissieplafond voor de industriesector in 2010.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-12-10 )