|   print

[  ]
 
Oorschot MMP van , Booij H , Ros JPM

52 p in Dutch   2001

download pdf (342Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The report contains an information analysis for the second version of the Expert supporting system MEI. The purpose of this system is to analyse and forecast the implementation of environmentally friendly technology in the industrial sector. Important output variables are technology use and process emissions. Starting-point for the information analysis was a prototype of MEI (version 1) and a list with conceptual and technical improvements. The main concept of the model could be described using the prototype (version 1), the improvements list and further user input. From this description, the general-user functions of the model were analysed. In the next step, the data requirements were described, resulting in a data model. A flow diagram of calculations could then be made with the data model and the main calculation rules. This information analysis is the basis for the technical design of the new MEI (version 2), while the data model has been implemented as a database structure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om een operationele versie van het MEI model (versie 2) te kunnen maken is een informatie-analyse uitgevoerd. Het MEI model is bedoeld om de implementatie van milieuvriendelijke techniek in de industrie sector te kunnen analyseren en voorspellen. Belangrijke output is het techniekgebruik en de procesemissies. Het uitgangspunt voor deze analyse was het prototype van MEI (versie 1) en een lijst met conceptuele en technische verbeterpunten. Met de lijst verbeterpunten en gebruikers informatie is het model in algemene zin beschreven. Hieruit zijn de belangrijkste gebruiksfuncties gedestilleerd. Hierna konden de data behoeften van het model beschreven worden, hetgeen is vastgelegd in een data model. Met het data model en de rekenregels is een stroomdiagram van de berekeningen afgeleid. Deze informatie analyse is de basis voor een technisch ontwerp voor het nieuwe MEI model, en het opzetten van een geschikte database structuur. Een korte beschrijving van beschikbare software voor uitvoering is ook opgenomen in dit rapport, inclusief argumenten voor een software keuze en een algemene architectuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-03-26 )