|   print

[  ]
 
Oorschot MMP van ; Linders D

38 p in Dutch   2001

download pdf (1148Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The main purpose of this technical documentation is to clearly establish the key ideas and methods used during development of the MEI-model. This document introduces in this way the technical set-up of the model for application developers and administrators. In describing how MEI (version 2) works from a technical point of view, a set of general principles and starting-points influencing the choice of software and the application set-up are first given. The main technical improvement is found in the use of a database instead of spreadsheets to store model calculations. The MEI model is built as a 3-tier application, separating the user services from the business logic and the data services. Several main functions of the application are described by using UML (Unified Modelling Language). Diagrams arising from this language that were put to use are: use-cases, to describe the system from the user's point of view; class-diagrams for functional units and their relationships; and sequence diagrams, to describe the interaction between classes on a time scale.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de werking van het MEI-model (versie 2) in technisch opzicht. Als eerste worden een aantal algemene uitgangspunten en randvoorwaarden genoemd die hebben meegespeeld bij de keuze voor software en de manier van applicatie-ontwikkeling. De functie van dit document is vooral vastlegging van de gevolgde werkwijze bij de applicatie-ontwikkeling. Het vormt voor een beheerder c.q. ontwikkelaar de eerste kennismaking met de technische opzet van het MEI-model. Naast een aantal inhoudelijke verbeteringen in het model-concept was er behoefte aan een database waarin de modelberekeningen kunnen worden opgeslagen. De algemene opzet de MEI-applicatie volgt de 3-lagen architectuur , waarin de gebruikerslaag, de applicatielogica en de data-communicatie naar de database te onderscheiden zijn. Een aantal functies wordt beschreven met behulp van UML (Unified Modelling Language). Hiervan zijn 3 diagrammen gebruikt: use-cases voor de gebruikerswensen; class-diagrams voor de functionele elementen die tesamen de gewenste functies uitvoeren; en sequence diagrams waarin concrete acties en de samenwerking tussen classes op een tijdsas gevolgd kunnen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-05-18 )