|   print

[  ]
 
Zee M van der ; Verspaij GJ ; Rosbergen S

95 p in Dutch   2003

download pdf (1345Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Developers, administrators and managers can get more understanding of the .NET technology with this report. They can also make better choices how to use this technology. The report describes the results and conclusions of a study of the usability for the RIVM of this new generation .NET development tools and internet technology. The most effort of this technology for the RIVM can be reached with making data accessible to many users via the Internet. Furthermore .NET is useful for small desktop applications, because it provides many maintenance advantages. (e.g. to prevent dll-hell). Development standards are documented which are also useful for external projects. The report contains a description of this new technology. It is a guide for software developers how to use this technology. It also describes the differences between earlier versions of Microsoft development tools. The main part of the report describes how the .NET technology can be used by the RIVM. This includes the coming ICT-infrastructure for the department MNP. (reported in 2002 by CIM)

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met behulp van het rapport kunnen ontwikkelaars, beheerders en betrokken managers bij ICT projecten meer inzicht krijgen in de .NET technologie en een goede keuze maken in de inzetbaarheid van deze technologie. Het rapport geeft de bevindingen en conclusies van een verkennende studie naar het nut en de toepasbaarheid bij het RIVM van de nieuwe generatie ontwikkeltools en internet technologie van Microsoft, Microsoft.NET. Kansen voor deze technologie voor het RIVM liggen met name op het vlak van beschikbaar stellen van centrale gegevens aan grote groepen gebruikers via internet. Ook voor kleinschaligere desktop toepassingen is het nuttig om over te gaan op de nieuwe ontwikkelomgeving, omdat deze in de beheerssfeer belangrijke voordelen biedt (oplossen "dll-hell"). Afspraken voor ontwikkelstandaarden zijn vastgelegd, die ook van nut zijn bij uitbestedingen. Het rapport bevat een omschrijving van deze nieuwe technologie en vormt een handreiking voor software ontwikkelaars om er mee aan het werk te gaan. Verschillen met eerdere versies van de Microsoft ontwikkelomgeving en ontwikkeltalen zijn beschreven. Een belangrijk deel van het rapport betreft de manier waarop de .NET technologie kan worden ingezet bij het RIVM, en hoe deze aansluit op de toekomstige ICT-infrastructuur voor het MNP (opgesteld in 2002 in opdracht van CIM).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-07-04 )