|   print

Environmental Information and Planning Model (RIM+): User's guide and background information
[ Reken en Informatiesysteem Milieuhygiene (RIM+): Gebruikershandleiding en achtergrond informatie ]
 
Laan WPM, Slootweg J, Knol OM, Harmelink M, Kusse AAM, Oostenrijk R, van der Maas CWM, van den Berg JC

151 p in English   1996

RIVM Rapport 776001005

Toon Nederlands

English Abstract
The Environmental Information and Planning Model (RIM+) has been developed by the Laboratory for Waste Materials and Emissions at the National Institute of Public Health and the Environment. RIM+ is an instrument both for maintaining data on emissions, energy use and waste production and using these data for calculations. It consists of a database surrounded by different modules for the calculation and maintenance of data. Possibilities briefly listed: (1) Maintenance of processes: base level ; emission-, waste and energy factors ; process location. (2) Maintenance of measures: introduction year, introduction grade, etc. ; emission and/or waste and/or energy effects ; costs of measure. (3) Maintenance of series for all processes for calculating future process levels. (4) Calculation of policy alternatives, this being a combination of measures and series for all chemical compounds, energy carriers and waste components. Calculations can be made for: emissions, energy use, waste production, costs of measures, gross and net discharges to water. (5) Many overviews such as reports, map presentations or graphs are possible. Results are presented per policy theme, target group or other classifications. (6) RIM+ is also used to maintain international data in EUREM (European emissions) and EDGAR (global emissions). (7) RIM+ is a flexible model. Users themselves are able to determine which processes, compounds, locations and scenarios to distinguish. Some chapters can be regarded as a user's guide: others are more descriptive. Because the user interface of RIM+ is English, so is this report. Officially RIM+ was used for the first time in 1995 to calculate emissions for some important RIVM publications. Cost calculations for The Netherlands are also performed with RIM+. This use of RIM+ will be extended in the future possibly with some regional calculations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene (RIM+) is een instrument om gegevens over emissies, energiegebruik en afvalproduktie te onderhouden en te gebruiken voor berekeningen. Het bestaat uit een grote database met daaromheen zowel rekenprogrammatuur als programmatuur om gevens in de database te beheren. Sommige hoofdstukken zijn opgezet als gebruikershandleiding, andere meer als beschrijving van bepaalde functies in RIM+. Omdat alle schermen van RIM+ in het Engels zijn geschreven, is dit rapport in het Engels opgesteld. De volgende onderwerpen worden in dit rapport behandeld. (1) Het starten en verlaten van RIM+. Het gebruik van een Windows omgeving. Het gebruik van defaults, definitie en gebruik van datasets. De wijze waarop autorisatie is geregeld via de functie(s) van gebruikers. (2) Het gebruik van hulp over schermen en het gebruik van buttons en menu's. Het melden van problemen, vragen en opmerkingen aan de bouwers van RIM+. Het onderhouden van referenties voor data. (3) Het onderhoud van processen: invoeren van basisomvangen en lokaties van processen, inclusief aanvullende informatie. Het gebruik van subprocessen en proces groepen. (4) Het invoeren van factoren. Het koppelen van energievraag en energie aanbod. Het invoeren van maatregelen, met effecten en kosten. Speciale opties als volgorde van maatregelen, discontinue penetratiepaden en classificatie van maatregelen naar thema's. (5) Het gebruik van scenario's en beleidsvarianten. Het maken van stofselectie, jaarselectie, maatregelselectie voor een berekening. Het starten van kosten, afval, energie en emissieberekeningen. (6) Het aanmaken van overzichten vanuit RIM+, zowel van basisjaar data als van berekende gegevens. Het aanmaken van kaarten m.b.v. de GIS module. (7) De berekeningsmethode van RIM+ voor de meest gangbare emissie-, energie- en afvalberekeningen. (8) Structuur en werking van de energieberekeningen. Het importeren van energie besparende maatregelen. Verband tussen energievraag en -aanbod. (9) Structuur en werking van speciale landbouw berekeningen en het invoeren van landbouw parameters via de AGRIM module. Het RIM+ is in 1995 voor het eerst officieel gebruikt voor het genereren van emissies voor de MilieuBalans, de Water Systeem Verkenningen van het RIZA en voor alle nationale kostenberekeningen (jaarlijks in de Milieuprogramma's). In de toekomst zal het instrument deze rol blijven vervullen, ook in het kader van andere belangrijke produkten van het RIVM. Mogelijkerwijs worden functies toegevoegd die meer regionaal gerichte berekeningen mogelijk maken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-02-29 )