|   print

[  ]
 
Dael K van ; Blom WF ; Geurts OP ; Miedema HJ ; Vorrink J

140 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents a survey of the amounts of waste processed by compost installations, crushers of demolition waste, waste incinerators and landfills in The Netherlands. The results are based on an inventory by enquiry. The enquiry was organised by the Working Group on Waste Registration in which several interest groups participate. This enquiry has been hold for several years now, resulting in a steadily increasing response. Additional data such as administrative and technical data of individual installations is also presented in this report. The total processed amounts resulting from the enquiry are as follows: on landfills 13000 kton, incinerated 2900 kton, composted 880 kton, in breakers 6600 kton.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1993 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn alsvolgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 13000 kton, verbrand 2900 kton, gecomposteerd 880 kton en in puinbrekers verwerkt 6600 kton. Vergelijking met voorgaande jaren wijst uit dat: de hoeveelheid gestort nauwelijks gewijzigd is t.o.v. 1992 en 1991 ; er ca. 14% meer afval verbrand is dan in 1992 ; de hoeveelheid gecomposteerd GFT in drie jaren bijna is verdrievoudigd ; het aanbod bij puinbrekers nagenoeg is gelijk gebleven en de totale hoeveelheid gestort, verbrand en gecomposteerd afval de laatste drie jaren naganoeg niet veranderd is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )