|   print

[  ]
 
Dael K van ; Blom WF ; Geurts OP ; Miedema HJ ; Vorrink J

129 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents a survey of the amounts of waste processed by compost installations, crushers of demolition waste, waste incinerators and landfills in the Netherlands. The results are based on an inventory by enquiry. The enquiry was organised by the Working Group on Waste Registration in which several interest groups participate. This enquiry has been hold for several years now, resulting in a steadily increasing response. Additional information such as administrative and technical data of individual installations is also presented in this report. The total processed amounts resulting from the enquiry are as follows: on landfills 12000 kton, incinerated 2700 kton, composted 1200 kton, in breakers 7500 kton.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1993, 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 12000 kton, verbrand 2700 kton, gecomposteerd 1200 kton en in puinbrekers verwerkt 7500 kton.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-06-08 )