|   print

[  ]
 
Buijze A

19 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of composition analyses of sorted glass from community glass containers. Analyses took place in early 1995 in the framework of activities defined in the Packaging Covenant, an agreement between the Dutch Government and the packaging industry to reduce the amount of packaging waste. The results will be used, for instance, to evaluate and examine the effects of the Covenant during the year 1994. Glass samples from 10 sites were analyzed for the amount of used packaging glass, colour composition and the presence of impurities (non-glass). Sorting analyses showed the average amount of glass packaging to be 97% of the total sample. Colourless glass is found in 45.3%, green glass in 43.3% and brown glass in 10.1% of the total sample. The presence of impurities, defined as non-glass, is quantified at 1.3% of the total sample. Separately collected used packaging glass was calcultated at 74% of the total amount of used packaging glass. Of this, 39% of the glass collected had been separated by colour.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de uitvoering van het Convenant Verpakkingen is onderzoek naar de samenstelling van de inhoud van glasbakken verricht. Daartoe is begin 1995 de fysische samenstelling van gescheiden ingezameld glas afkomstig van 10 locaties onderzocht. De aandacht was gericht op het aandeel (eenmalig) verpakkingsglas, de kleursamenstelling en de verontreiniging. Het percentage verpakkingsglas is vastgesteld op gemiddeld 97%. Het percentage wit, groen en bruin glas bedraagt repectievelijk 45,3%, 43,3% en 10,1% van de totale monsterhoeveelheid. Het gemiddelde percentage aangetroffen restmateriaal (niet-glas), wat als verontreiniging wordt beschouwd, bedraagt 1,3%. De maximale hoeveelheid verontreiniging gemeten in een monster is 2,7%. De kleurzuiverheid van op kleur gescheiden ingezameld glas is voor wit glas op 95,5% vastgesteld, voor groen glas op 95,6% en voor bruin glas op 71%. Door het RIVM is berekend dat 74% van de totale hoeveelheid in huishoudens gebruikt eenmalig verpakkingsglas gescheiden is ingezameld. Hiervan is 39% op kleur gescheiden ingezameld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-06-30 )