|   print

Industrieel afval 1985 - 1994
[ Industrial waste, 1985 - 1994 ]
 
Elzenga HE, Smit JRK, Verhagen H

90 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 776202004

Toon Nederlands

English Abstract
Figures on the amounts of industrial waste in the Netherlands for the years 1985 and 1990-1994 are presented. In addition, an analysis of the developments of industrial waste during the period 1985-1994 is described. This report can be considered as a background document on this topic to the 'Environmental Balance 1995'. The data and analysis are given for both the total amount of industrial waste and the amounts per industrial sector of issue. Furthermore, the amounts reused, incinerated, landfilled or discharged are also incorporated in the findings. The composition (for materials) has also been analysed. Separate consideration has been given to hazardous waste and the 'priority waste streams'.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Cijfers worden gepresenteerd met betrekking tot hoeveelheden industrieel afval in Nederland voor de jaren 1985 en 1990-1994. Tevens is een analyse van de ontwikkelingen tussen 1985 en 1994 op het gebied van industrieel afval beschreven. Dit rapport kan beschouwd worden als een achtergronddocument voor de Milieubalans 95. De gegevens en analyse worden voor zowel de gehele industrie als voor een aantal industriele bedrijfsklassen gepresenteerd. Bovendien wordt een onderverdeling gegeven naar de bestemmingen: hergebruik, verbranden, storten en lozen. Daarnaast wordt een analyse gegeven van de fysische samenstelling. Er is apart aandacht besteed aan gevaarlijk afval en aan de zogenaamde prioritaire afvalstoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-02-29 )