|   print

[  ]
 
Weerd M de ; Duvoort GL ; Werther PTS

75 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
The objective of the National Research Programme Reuse of Waste is exploration and expansion of the possibilities to benefit the environment and to conserve energy and raw materials through waste recycling. This report gives a suvey of the activities that have been carried out in 1994 and the workplan for 1995-1997.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen heeft tot doel het ontstaan van afvalstoffen te verminderen en het hergebruik te bevorderen middels onderzoek en ontwikkeling. Dit rapport geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in 1994 en het programma dat in 1995 ten uitvoer zal worden gebracht. In het kader van de uit het regeerakkoord voortvloeiende bezuinigingen op de Rijksbegroting 1995, hebben de opdrachtgevers van het NOH besloten het programma op korte termijn te beeindigen. Dit werd rond oktober 1994 bekendgemaakt en had gevolgen voor de lopende activiteiten. Inmiddels is voor de periode 1995-1997 een afwikkelingsprogramma opgesteld en in opdracht gegeven. Uitgangspunt hierbij is de lopende activiteiten zodanig af te ronden, dat de opgedane kennis en ervaring nog zoveel mogelijk ten goede komt aan het bedrijfsleven en andere doelgroepen van het programma. Het NOH wordt gezamenlijk beheerd door het RIVM en NOVEM, waarbij het RIVM zich voornamelijk richt op de inhoudelijke formulering van programma's en opgedragen projecten. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het overzicht lopende projecten en verschenen rapporten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-05-31 )