|   print

[  ]
 
Dael K van ; Nagelhout D ; Geurts OP ; Miedema HJ ; Vorrink J

125 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents a survey on the amounts of waste by compost installations, waste incinerators and landfills in the Netherlands in 1996. The results were obtained from an inventory based on a questionnaire organised by the Working Group on Waste Registration in which several interest groups participate. This enquiry which has been held for several years now, has resulted in steadily increasing response. Additional information such as administrative and technical data on individual installations is also presented. The total processed amounts from the inventory are: on landfills 8500 kton, incinerated 3600 kton, composted 1500 kton.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport van de Werkgroep Afvalregistratie presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1996 zijn gestort, verbrand en gecomposteerd. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Het storten op eigen terrein is niet meegenomen. Bij de analyse zijn de resultaten meegenomen van 1995, 1994, 1993 en soms ook 1992 en 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld: gestort (incl. toepassing op stortplaatsen) 8500 kton, verbrand 3600 kton, gecomposteerd GFT 1500 kton.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-07-31 )