|   print

Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1994
[ Monitoring priority waste streams, data 1994 ]
 
Verhagen H, Meijer PJ, Joosten JM, Hanemaayer AH, Bremmer HJ, Duvoort GL, Kamphuis Ch, Blom WF, Duvoort-van Engers LE, Nagelhout D, de Weerd M, Ballerini E

126 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 776205001
download pdf (4489Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The results of the monitoring programme on priority waste streams in the Netherlands are presented for the year 1994. Basic data and additional information on the quantities, specified into origin and method of disposal, as well as on the composition, are presented in a standard format for 26 priority waste streams. The procedures and sources of information used to determine the data have been described in measuring protocols. Furthermore a survey of the amounts per method of disposal for the years 1993 and 1994 is given.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van het monitoringprogramma voor prioritaire afvalstoffen zijn weergegeven voor 1994. In het rapport zijn de rapportages van 26 prioritaire afvalstoffen gebundeld. Per afvalstof worden de belangrijkste gegevens betreffende de hoeveelheden (onder meer naar herkomst en verwerkingsmethode) en samenstelling volgens een standaard opzet gepresenteerd en toegelicht. De gegevens zijn vastgesteld op basis van een werkwijze en met behulp van bronnen die beschreven zijn in meetprotocollen. Verder bevat het rapport een overzichtstabel waarin voor de prioritaire afvalstoffen de hoeveelheden per verwerkingsmethode voor 1993 en 1994 zijn weergegeven. Het blijkt dat ten opzichte van 1993 geen grote veranderingen vastgesteld kunnen worden in het aanbod van afval. Wel is sprake van meer hergebruik en minder storten van afval.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-07-31 )