|   print

Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1997
[ Monitoring priority waste streams, data 1997 ]
 
Verhagen H, van den Brink RMM, Elzenga HE, Elzenga JG, Joosten JM, Kamphuis Ch, Meijer PJ, Stein D

100 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 776205004

Toon Nederlands

English Abstract
The report presents the results for the year 1997 of the monitoring programme on priority waste streams in the Netherlands. This programme is being carried out by RIVM by order of the Directorate of Waste Management Policy of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. Basic data and additional information on the quantities, specified into origin and method of disposal, as well as the composition, are presented in a standard format for 27 priority waste streams. The sources of information and procedures used to determine the data are explaned.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport zijn de resultaten voor 1997 weergegeven van het monitoringprogramma voor prioritaire afvalstoffen dat in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer door het RIVM wordt uitgevoerd. In het rapport zijn de rapportages van 27 prioritaire afvalstoffen gebundeld. Per afvalstof worden de belangrijkste gegevens betreffende de hoeveelheden (onder meer naar herkomst en verwerkingsmethode) en samenstelling volgens een standaard opzet gepresenteerd en toegelicht. In de toelichting bij de gegevens zijn de gebruikte bronnen en werkwijzen (eerder vastgelegd in meetprotocollen) beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-03-30 )