|   print

[  ]
 
Beker D

18 p in Dutch   2002

download pdf (133Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Knowledge of the portion of packing material in separately collected paper and cardboard waste is important for the monitoring of the Packaging Convenant. For this purpose yearly analyses of the composition of separately collected paper and cardboard are carried out. This report presents the results for the period 1998 - 2001.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kennis van het aandeel verpakkingen in het gescheiden ingezameld papier en karton is noodzakelijk voor de monitoring van het Convenant Verpakkingen. Daarom wordt jaarlijks de samenstelling van gescheiden ingezameld papier en karton bepaald. Dit gebeurt door eenmaal per jaar papier en karton uit tien, verspreid in den lande opgesteld staande, papiercontainers te analyseren. In dit rapport zijn de resultaten beschreven voor de periode 1998 tot en met 2001.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-12-18 )