|   print

[  ]
 
Dam JD van , Blom WF

49 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
Economic monetary scenarios are converted into physical scenarios by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). The model STREAM, Substance Throughput Relating to Economic Activity Model, is used for this conversion. The focus here was modelling the marginal costs of recovering waste plastics and the marginal revenues of the recovered plastics. The resultant marginal net costs function will be implemented in STREAM. The effects of several policy measures on recovery costs and revenues were also estimated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Planbureau (CPB) worden in samenwerking economische scenario's omgezet in fysieke scenario's. Hiervoor wordt het model STREAM (Substance Throughput Relating to Economic Activity Model) gebruikt. In deze studie wordt de herverwerking van kunststof gemodelleerd. Daarvoor zijn marginale kosten- en opbrengstencurven voor dit hergebruiksproces geconstrueerd. De resulterende netto-opbrengstenfunctie wordt in STREAM ingebouwd. Tevens worden de effecten van beleidsmaatregelen ter beinvloeding van de verwerkingswijze van kunststofafval geschat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-05-31 )