|   print

[  ]
 
Blom WF

56 p in Dutch   1999

Toon Nederlands

English Abstract
The research focuses on the development of a technology database for a dynamic input-output model, making use of a case study on underground transport of goods. The casus indicates the need for a substantial effort in developing a reasonably sized technology database. A pilot model was used to compute the effects of underground transport on national economic production, energy consumption and emissions of CO2 and NOx. This exercise has served to show that while the volume of the economic production hardly seems to change, energy consumption and CO2 and NOx emissions largely decrease.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit onderzoek is een aanzet tot het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor een dynamisch input-outputmodel. Daartoe is onderzocht in hoeverre voor de technologie 'ondergrondstransport' de gegevens voor het model zijn af te leiden. Dit is in een casus uitgewerkt. Daaruit blijkt dat het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor het model een grote investering in tijd en/of geld zal vragen. Met een pilotmodel als vereenvoudigde versie van het dynamische input-outputmodel zijn berekeningen uitgevoerd met gegevens uit de casus. Er is berekend wat de effecten van ondergronds transport zijn op de economische productie, het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx. Onder de randvoorwaarden bij het gebruikte model en de veronderstellingen die gedaan zijn voor het verkrijgen van de technologie-gegevens volgt dat de omvang van de economische productie nauwelijks verandert en dat het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx voor het geheel van economische activiteiten duidelijk afnemen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-10-29 )