|   print

[  ]
 
Wilting HC , Blom WF , Thomas R , Idenburg AM

72 p in Dutch   2001

download pdf (595Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
DIMITRI, the Dynamic Input-Output Model to study the Impacts of Technology Related Innovations, was developed in the framework of the RIVM Environment and Economy project to answer questions about interrelationships between economy, technology and the environment. DIMITRI, a meso-economic model, operates at the level of production sectors, focusing on production and related environmental pressure in the Netherlands, and for the Dutch population. Production for the Dutch population takes place partly outside the national borders of the Netherlands. Technology installed in the production sectors is described here, as usual, in input-output tables, using inputs like energy, materials, capital and labour per sector. This dynamic input-output model is described both in general and mathematical terms; the structure is also outlined and possibilities for use presented. Data required for the model in the base year and scenarios are described. The comparison of production calculated with the model to actual production figures from statistics ensures validation of the model for a historical period. The calculated energy use related to Dutch consumption is also compared to the outcomes of a hybrid energy analysis model for the base year. Most of the differences observed were found to be explainable. DIMITRI can explore the future by using scenarios on demand and technological developments. Demand refers to consumption of the population and national exports. Technological changes can be implemented by changing the set of inputs for each production sector. Three scenarios concerning changes in demand, energy-efficiency, and production structure have been developed to illustrate DIMITRI's application and further possibilities. Finally, the model was evaluated and possible applications discussed in relation to other RIVM models.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage beschrijft de structuur en mogelijkheden van het dynamisch input-output model DIMITRI (Dynamic Input-output Model to study the Impacts of Technology Related Innovations). Het model is ontwikkeld in het kader van het project Milieu en Economie om vragen rond relaties tussen economische parameters, technologie en milieu te kunnen beantwoorden. DIMITRI is een meso-economisch model (op het niveau van productiesectoren) en richt zich zowel op productie en daaraan gerelateerde milieudruk in Nederland als op productie ten behoeve van de inwoners van Nederland (die ook gedeeltelijk in het buitenland plaats vindt). De geinstalleerde technologie in een productiesector wordt, zoals gebruikelijk in input-output tabellen, beschreven aan de hand van alle inputs van die sector, zoals energie, materialen, kapitaal en arbeid. Het rapport bevat zowel een globale beschrijving van het model als een uitgebreide formele beschrijving. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de gegevens die nodig zijn voor het model zowel voor het basisjaar als voor scenario's. Het model is gevalideerd door voor een historische periode de berekende productie te vergelijken met gerealiseerde gegevens. Daarnaast is voor het jaar 1995 het berekende energiegebruik als gevolg van de consumptie van Nederlanders vergeleken met de uitkomsten van een ander model. De geconstateerde verschillen blijken voor een groot deel te verklaren. Het model rekent op basis van scenario's betreffende ontwikkelingen in vraag en technologie per sector. De vraag betreft de consumptie van de inwoners van Nederland en de exporten van Nederland. Technologische veranderingen worden in het model gebracht door per productiesector de verzameling inputs te wijzigen. Aan de hand van drie scenario's worden de mogelijkheden en toepassing van DIMITRI geillustreerd. Tenslotte wordt bij de evaluatie ingegaan op het mogelijke belang van DIMITRI in relatie tot andere modellen (en omgekeerd) en een aantal verbeterpunten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-05-10 )