|   print

[  ]
 
Oostrum IEA van , Joore JCA , Volkova GV , Savkova MI , Derzhitski VE , Bootsma PA , Savelkoul TJF

36 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report provides a survey of the medical consumption of 4500 patients seen at the Belarussian-Dutch Outpatient Clinic in Gomel, Belarus during 1991-1993. This clinic was established in the framework of Dutch humanitarian aid following the Chernobyl reactor accident in 1986. A computerized patient registration programme was introduced. Special attention was paid to complaints that could be related to possible enhanced radiation exposure of the patients. The patient population consisted approximately 75% of liquidators, persons who may have been exposed to higher doses of radiation than the general public. Complaints affecting cardiovascular, gastro-intestinal, neurological and locomotor systems were uttered most frequently, consequently most diagnoses were related to these disciplines. The quantity of types of complaints and diagnoses were in agreement with each other, except for thyroid disease. The pattern of complaints and diagnoses was roughly comparable to the situation in a general outpatient clinic internal medicine in the Netherlands and the number of goitre, gastritis, gastric and duodenal ulcers was higher. Diagnoses that could be attributed to increased radiation exposure were analyzed. A large number of cases of thyroid disease were diagnosed. Haematologic disease was registered in 54 cases, five of these concerned malignant disease. Cataract was diagnosed in 19 cases, both lower than in a Dutch population of similar size. The same accounted for malignant disease (23x). Treatment plans consisted of different therapies and medication. The high percentage of prescriptions of homeopathic remedies (50%) may be due to scarcity of and unfamiliarity with prescribing western medication.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een overzicht van de medische consumptie van 4500 personen welke gezien werden op de Witrussische-Nederlandse polikliniek te Gomel in Wit-Rusland van oktober 1991 tot september 1993. Dit Witrussisch-Nederlands samenwerkingsverband werd opgezet in het kader van een Nederlands Humanitair Hulpproject ten gevolge van het reactorongeval te Tsjernobyl in 1986. In een nieuw computersysteem voor patientenregistratie werden personalia, klachtenpatroon, diagnose, behandelingsstrategie en voorgeschreven therapie of medicatie geregistreerd. Met name werd gekeken naar klachten welke verband houden met blootstelling aan ioniserende straling. De populatie bestond voor 75% uit liquidatoren, mensen met een (beroepsmatige) mogelijk verhoogde blootstelling. Cardiovasculaire, gastro-intestinale of neurologische klachten, en klachten van het bewegingsapparaat waren het meest frequent, evenals het aantal diagnoses in deze subgroepen. Het patroon van klachten en diagnoses was vergelijkbaar met dat van een Nederlandse polikliniek interne geneeskunde, verhoogd waren struma, gastritis, maag- en dunnedarmzweren. Diagnoses welke gerelateerd kunnen zijn aan blootstelling aan ioniserende straling werden geanalyseerd. Een maligniteit werd 23x vastgesteld. Een groot aantal schildklieraandoeningen werd gediagnostiseerd. In 54 gevallen werd een haematologische ziekte vastgesteld, waarvan 5 maligniteiten. Cataract werd in 19 gevallen gediagnostiseerd. In alle gevallen liggen de getallen lager dan in een Nederlandse populatie van dezelfde grootte. Bij de behandelingsplannen werd het hoge aantal voorschrijvingen van homeopathische middelen (50%) geweten aan schaarste en onbekendheid met voorschrijven van westerse geneesmiddelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-09-30 )