|   print

[  ]
 
Nijenhuis MAJ , Oostrum IEA van , Sharshakova TM , Pauka HT , Havenaar JM , Bootsma PA , Savelkoul TJF

51 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the launching and the implementation of the Belarussian-Dutch Health Information Centre, an objective in a project aimed to alleviate the negative consequences of the Chernobyl nuclear power plant accident on April 26, 1986. In a newly established Health Information Centre in Gomel a new communication strategy was introduced in which trainings on health care programmes for professionals were performed concerning health communication with the population. During 1993 questions put to the medical consultants were extensively analysed and it was concluded that the Centre is developing a pivotal function in referring people to the relevant medical specialists or hospitals. It serves as a low-barrier source of information for patients who seek a second opinion and for questions on general health care and health education and it is developing towards a main centre for questions on social, psycho-social and socio-economic problems of the population. Furthermore, the Centre serves as a centre for information about radiation matters for the general public and professionals. Recommendations for the future management strategy conclude this report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het Wit-Russisch-Nederlands Humanitair Hulpproject, naar aanleiding van het ongeval met de kernreactor van Tsjernobyl in 1986 werd een Gezondheidsinformatie- centrum opgericht in Gomel. Hier werd een nieuw communicatieconcept gelanceerd. Preventieve gezondheidszorg programma's werden gestart ; het centrum vervult een kernfunctie bij de gezondheidscommunicatie voor de bevolking en voor werkers in het beroepsveld. Gedurende 1993 werden de bevolkingsvragen zorgvuldig genoteerd en geanalyseerd. De resultaten van de analyse gaven aan dat het Centrum een belangrijke functie bekleedt bij het verwijzen van patienten naar de juiste specialisten of ziekenhuizen en als laag-drempelige informatiebron dient voor degenen die een "second opinion" verlangen. Tevens functioneert het als informatiebron met betrekking tot j vragen van sociale, psycho-sociale en sociaal-economische aard. Verder dient het centrum als informatiebank voor het publiek en de beroepsgroepen voor vragen met betrekking tot straling. Het nieuwe communicatieconcept (met als belangrijke component het persoonlijk contact) is goed ontvangen door de bevolking van Gomel goed ontvangen. Het ontwikkelen van preventieve gezondheidszorg programma's voor specifieke doelgroepen werd een hoeksteen van het beleid van het Centrum. Aanbevelingen voor de toekomst besluiten dit rapport.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-08-31 )