|   print

The role of noise events in noise research, policy and practice (peaks, events or both..) : Report of expertmeeting 25 and 26 October 2010, Utrecht
[  ]
 
van Kamp I

46 p in English   2011

RIVM letter report 815120005
download pdf (526Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Commissioned by I&M RIVM organised an expert meeting in October 2010 about annoyance due to sudden noise (peak noise), and the way this is approached in science, policy and practice. The aim was to exchange knowledge and ideas and to formulate recommendations about situations with sudden high noise levels.
During the meeting examples were presented from theory and practice. Pertaining to road- and air traffic, high speed trains and impulse noise from pile driving and shooting. Acoustic aspects as well as moderating factors were discussed, such as the unpredictability of sudden noises, trust in the government and expectations about future noise levels. One of the main conclusions was that when assessing noise events and the number of events with levels above a certain maximum the available noise-effect relations which are based on average weighted measures such as Lden and Lnight, can be taken as a point of departure. Also it was concluded that additional indicators are needed in order to communicate with the public on the impact of peak events. In communications with citizens it is important to express the amount of noise, where possible and relevant, in measures that are understandable for everyone, such as events, duration and quality. Also communications about the effects of interventions should be transparent and visible: if agreements are not communicated well, the number of complainants and percentage of highly annoyed will be high irrespective of the exact noise levels.
RIVM will further study the added value and necessity of additional indicators. This will be done based on case studies around locations with peak levels of noise and secondary analysis on existing data. However, in view of increasing political pressure to devlop guidelines, focus will be in the first place on high speed trains (HSL) related noise and vibrations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van I&M heeft het RIVM in oktober 2010, een expert meeting georganiseerd over hinder door plotseling geluid (piekgeluid), en de benadering hiervan in wetenschap, beleid en in de praktijk. Doel was kennis en ideeen uit te wisselen en aanbevelingen te formuleren over situaties met kortstondige geluidpieken.
Tijdens de bijeenkomst werden voorbeelden gepresenteerd uit theorie en praktijk, bij lucht- en wegverkeer, hoge snelheidslijnen en impulsgeluid door heien en schietoefeningen. Zowel akoestische als modererende factoren kwamen aan bod, zoals de onvoorspelbaarheid van plotselinge geluiden, vertrouwen in de overheid en verwachtingen ten aanzien van toekomstige geluidniveaus. Een van de belangrijkste conclusies was dat de beschikbare relaties tussen geluid en effect gebaseerd op Lden and Lnight als uitgangspunt kunnen dienen, ook in situaties met hoge piekbelasting. Ook is geconstateerd dat aanvullende indicatoren nodig zijn die beter kunnen overbrengen wat de impact van het geluid zal zijn. In de communicatie met burgers is het van belang de hoeveelheid geluid, waar mogelijk en relevant, uit te drukken in termen die voor iedereen begrijpelijk zijn, zoals in duur, frequentie en kwaliteit. Ook het effect van maatregelen moet begrijpelijk worden gecommuniceerd: als afspraken over een beperking van geluid(hinder) niet helder naar buiten worden gebracht, zal het aantal klachten en het percentage ernstig gehinderden mogelijk stijgen onafhankelijk van de feitelijke geluidniveaus.
Het RIVM zal de aanvullende waarde en noodzaak van andere dan op decibellen gebaseerde geluidindicatoren nader bestuderen. Dit zal gedaan worden aan de hand van casestudies rond locaties met veel pieklawaai en secundaire analyses op bestaande bestanden. Met oog op de toenemende behoefte aan richtlijnen voor trillingen en piekgeluid langs het spoor, ligt de nadruk hierbij in de eerste plaats op geluid en trillingen in de buurt van hoge snelheidslijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-08-15 )